Lívia - vedúca prevádzky v Galante

Renáta  - Galanta

Magdi - vedúca prevádzky v Šali

Jana - Pezinok