Ako spoznať dobrú čistiareň?

Ako spoznať dobrú čistiareň?

Tých kritérii môže byť mnoho a každý považuje za dôležité niečo iné. Avšak môžme povedať, že pravidelné vzdelávanie a technologické vybavenie, ktoré umožní správne ošetrovanie aj nových a moderných odevov a textílii je základom.

Je potrebné sledovať najnovšie trendy a vývoj v praní a chemickom čistení?

V súčasnosti sa kladie dôraz na životné a pracovné prostredie aj v tomto odvetví. Technologické zariadenie poslednej generácie neznečisťuje ovzdušie a je pomerne energeticky nenáročné. Neustálemu vývoju podliehajú aj prípravky, ktoré sa pri čistení a praní používajú - sú ekologicky ľahko odbúrateľné, veľký dôraz sa kladie aj na čo najnižšiu zdravotnú záťaž pre zamestnancov a nezávadnosť pre konečných spotrebiteľov. Rýchlo napreduje aj vývoj  textílií, aby si napr. membránové bundy zachovali svoje vlastnosti, je nutné ich čistiť technológiou na to vyvinutou. Preto je permanentné vzdelávanie súčasťou našej firemnej kultúry. Každoročne navštívime niekoľko odborných seminárov na Slovensku, v Čechách, ale aj Maďarsku či Taliansku. Len ak udžíme krok s vývojom dokážeme Vám poskytnúť kvalitné služby.

 

Sú postupy v čistiarňach šetrné k Vášmu odevu?

Je nutné si uvedomiť, že každé pranie alebo čistenie skracuje životnosť Vášho odevu. Pri praní je dôležité, aby pračka mala programy, ktoré čo najpresnejšie zodpovedajú druhu pranej textílie. Profesionálne pračky si dokážu kontrolovať teplotu vody, rýchlosť a frekvenciu otáčania bubna, nábeh na odstredenie, otáčky pri odstreďovaní, v neposlednom rade množstvo potrebnej vody a pracieho prostriedku. To isté platí aj pre chemický stroj, ktorý si musí sledovať množstvo aditív,  čas a teplotu sušenia. Strojné vybavenie prekonalo v posledných desaťročiach neuveriteľný posun vpred. Vďaka tomu je možné vyčistiť skutočne takmer všetky odevy či materiálové kombinácie.