Náš zákazník = náš partner

Náš zákazník = náš partner

 

Dnes, v dobe veľkej konkurencie, keď každý chváli svoje služby a tovar je náročné si vybrať obchodníka, s ktorým budete ako zákazník spokojný. Je ale výhodné mať partnera, s ktorým sa bude dobre spolupracovať. Urobí sa tak viac a efektívnejšie k vzájomnej spokojnosti, lebo tá je základom dlhodobej spolupráce.

Prečo hovoríme o partnerstve? Model „náš zákazník, náš pán“ je v súčasnosti prekonaný. Dôvodom bolo zneužívanie tohto postavenia zákazníkmi, ktorí vyžadovali 100% pozornosť. Obchodník je tu pre Vás, ale treba si uvedomiť, že nikto nemá len jedného klienta, ktorému sa venuje a preto musí svoj čas a kapacity deliť. Vám by sa tiež urťite nepáčilo, keby ste boli ignorovaný kvôli inému zákazníkovi. Nevyhnutná je preto vzájomná dohoda, ktorej výsledkom je spokojnosť na oboch stranách.

Ako si teda vybrať? Tu sú 3 znaky, ktoré Vám môžu pomôcť:

·         Nebojte sa pýtať – jeúplne  vporiadku, ak sa zaujímate o postup, spôsob či ceny. Ochota odpovedať a najmä schopnosť vysvetliť zákazníkovi napovedá o kvalite obchodníka. Ten, ktorý vie zdôvodniť svoje konanie a nezahmlieva, dokáže poskytnúť kvalitu.

·         Dobrý pocit z komunikácie – osobnej, telefonickej či mailovej. Rýchla odozva na dotazy je dôležitá, nechcete partnera, ktorý sa zatajuje, nezdvíha telefón či neodpovedá na maily.

·         Slušnosť – predávajúci nemá byť hrubý a urážať klienta, ani pri reklamácií. Nemá sa vysmievať či zľahčovať požiadavky, ktoré má klient navyše. Platí to ale aj naopak, zákazník samozrejme môže vyjadriť nespokojnosť, najmä ak je oprávnená, ale tiež nie hrubým spôsobom či vulgarizmami. Všetci predsa konáme podľa najlepšieho vedomia a ak sa stane chyba či nedorozumenie nie je to úmyselné.

Nedá sa vyhnúť všetkým chybám, ale so správnym partnerom nie je ťažké väčšinu z nich eliminovať. My v KVAPKE Vám chceme byť dobrým a stabilným partnerom. Preto hľadáme spôsob ako sa to dá a aj nad neobvyklými požiadavkami premýšľame, ako ich zrealizovať.

Tešíme sa na Vašu návštevu, telefonát, mail či správu na FB.